Redakcja

Redakcja


cum permissione auctoritatis ecclesiasticae

Wydawca: Kuria Generalna Zakonu Paulinów i Klasztor Jasnogórski
Zespół redakcyjny:
o. Tomasz Leśniewski OSPPE - redaktor naczelny
Żaneta Bilska - sekretarz redakcji
Paweł Klamka - administracja

Zdjęcia:
Krzysztof Świertok - fotograf jasnogórski
Biuro Prasowe Jasnej Góry
Adres redakcji i administracji:
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Konto bankowe:
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Wydawnictwo Jasna Góra
69 1140 1889 0000 5494 4400 1026 (BRE Bank O/Częstochowa)
Opracowanie graficzne i druk:
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Barbara Kerschner
Nakład: 10 000 egz.
Druk: Drukarnia EKODRUK, KRAKÓW
Dystrybucja E-Wydania:
Maksymilian Mencel
Drescheweg 5A
9490 Vaduz
Księstwo Liechtenstein
Share by: